Dnevna soba MobilGam

Dnevne sobe MobilGam

Oblici za živjeti i vidjeti.

Namještaj, koji je nastao kao objekt, tijekom vremena postao je "sistem". Sve veća pažnja koja se poklanja evoluciji životnog stila dala je podlogu mnogo kompletnijem konceptu namještaja, dok jak impuls ka konstantnom obnavljanju prostora stvara okruženja koja su u snažnoj interakciji sa svakodnevnim životom njihovih stanovnika.

Zadatak Mobilgama je dizajnirati, stvoriti i ponuditi proizvod koji objedinjuje funkcionalnost i kreativnost, kao osnovne postavke dizajna, ali koji je uvijek spreman odgovoriti na najširi raspon potreba i želja. Jedan od pozitivnih elemenata je mogućnost rasta sa iskustvom, prilika za dijalog između objekta i okruženja u koje je smješten, te za postizanjem fleksibilnog dizajna koji je sposoban živjeti u svakom prostoru i oživjeti svaki prostor.